تاریخ امروز۲۹ دی ۱۳۹۹

تفاوت شاخص کل با شاخص هم وزن